طراحی های لوگو

آیا طراحی لوگو ی شما ساده و به یاد ماندنی است؟ وقتی یک طراحی لوگو ساده است ، به راحتی قابل تشخیص است. یک طراحی لوگو حرفه ای باید در نگاه اول یک شرکت را به بیننده معرفی کند . یک آرم ساده عموماً به یادماندنی است. آرم های ساده و به یادماندنی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. تبلیغات در فضای باز را در نظر بگیرید ، جایی که مردم ممکن است فقط هنگام عبور از اتوبان سریعاً به یک بیلبورد نگاه کنند یک لوگو می تواند در نگاه اول تاثیر زیادی بر روی افراد ایجاد کند. آیا در طراحی لوگو ی خود رنگ را در نظر گرفته اید؟ رنگ در لوگو به دو دلیل بسیار مهم است:

  1. رنگهای مختلف معنای متفاوتی را به همراه دارند و ارسال پیام تصویری روشن در مورد اهداف برند شما را به دیگران القاء می کنند.
  2. رنگ یک روش آشکار برای ایجاد تمایز بصری و برجسته شدن در میان رقبای شما است.

آیا لوگوی ترکیبی برای برند شما مناسب است؟ Creative Logo Design Service India | Logo Design India

اگر به تصاویر متمایل هستید اما احساس می کنید برای توصیف یا اشتراک گذاری نام تجاری خود به پشتیبانی متن نیاز دارید ، بله! اگر یک طراحی لوگو انعطاف پذیر می خواهید که برای موقعیت های مختلف سازگار باشد ، بله! یک قانون سخت و سریع در طراحی لوگو وجود دارد که می گوید:هیچ قانون سخت و سریع در طراحی آرم وجود ندارد. امیدوارم که مثالهای بالا ایده ای در در ذهن شما برای خلق لوگو ایجاد کند.

منبع :

http://mecileo.blog.ir/1399/06/24/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88

 

https://galleryzibaiie.persianblog.ir/6LJ30onj39I9DyMajDq5-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88 http://vahidkami.rozblog.com/post/9/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88.html http://kavazaky.avablog.ir/post/6/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88   http://americaland.royablog.ir/post/7/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A+%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88 https://alamany.blogsky.com/1399/06/24/post-5/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1 http://volvos.parsiblog.com/Posts/6/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%8a+%d9%84%d9%88%da%af%d9%88+-+%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa+%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%8a+%d9%84%d9%88%da%af%d9%88+-+%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87+%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%8a+%d9%84%d9%88%da%af%d9%88+%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%86/ https://jamaeka.tebyan.net/post.aspx?PostID=1512022 http://dt200.blogfa.com/post/7 http://jomoong.loxblog.com/post/6/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%20%DB%8C%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20-%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%20-%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.htm http://nomsam.niloblog.com/p/5/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86 https://medad.io/@samans/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88/ https://telegra.ph/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-09-14 https://eshgh.farsiblog.com/1399/06/24/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88 http://eshgha.rahatblog.ir/post/3 http://glook.daryablog.ir/post-48265.html https://virgool.io/@homayounhamid565/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-ygi1rug2z56g https://hadiss.kowsarblog.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-1   http://bandari.titablog.com/post-30124.html   http://armmaker.pasargadblog.ir/post/6   https://watermaker.takblog.net/Post/5/Factory-logo-design.html   http://jimrun.limoblog.ir/posts/6/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A---%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D9%85---%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87   http://webtizer.azadblog.com/post-195623.html http://hastibog.b88.ir/ http://medal.tibablog.ir/post-82595.html http://advertisment.ratablog.com/post-90111.html   https://is.gd/CUN8GN https://is.gd/kqchHH https://is.gd/2bRIyh https://is.gd/YIFS0M https://bit.ly/3hFMeP0 https://bit.ly/3hy26D6 https://bit.ly/2RBP38Z https://bit.ly/3kl1yC8 https://bit.ly/33z2j41